Del siden på de sociale medier –
Facebooklinkedin

 

Om ProfilService

ProfilService A/S blev etableret i 1992, som et aktieselskab. Siden 2008 har Per Nielsen drevet og udviklet virksomheden. I 2014 har direktør Per Nielsen og direktør Steen Meedom indgået et partnerskab om at lede og videreudvikle ProfilService A/S, som i dag beskæftiger ca. 250 medarbejdere.

Med partnerskabet forenes over 20 års driftserfaring og ekspertise inden for servicebranchen samt et stærkt fokus på kvalitet og professionelt samarbejde med medarbejdere, kunder, faglige organisationer og leverandører i servicebranchen.

ProfilService A/S kan tilbyde stor faglig ekspertise inden for forretningsområderne: Rengøring, vinduespolering og Facility Management. Vi har solid erfaring med tilbudsgivning til både private erhvervskunder og offentlige licitationskunder – stat, regioner og kommuner.

ProfilService A/S arbejder ud fra et særdeles aktivt netværk og er således medlem af RSBA, Dansk Erhverv og flere brancheforeninger. Gennem vores medlemskab af RSBA har ProfilService A/S tegnet overenskomst med 3F inden for serviceområderne.

ProfilService A/S er godkendt af Achilles TransQ og er dermed blandt de få rengøringsselskaber, som er certificeret leverandør til den skandinaviske transportsektor.
Vi er også godkendt af Achilles JQS og kan således kalde os leverandør til hele energisektoren i såvel Danmark som Norge.

ProfilService A/S er desuden stolte af at være indehaver af en Grøn Smiley.

ProfilService – geografi:
ProfilService arbejder med fokus på at udvikle og fastholde en så bred, fleksibel og professionel organisation som muligt. Vi besluttede i 2008 at opdele vores organisation geografisk i 4 afdelinger, således:

  • Afdeling København
  • Afdeling Storkøbenhavn
  • Afdeling Sjælland
  • Afdeling Jylland

Hver afdeling har en driftsleder, som råder over et antal inspektører. Til sammen dækker vi hele Sjælland, og i Jylland dækker vi fra Århus til og med Djursland. Vi har pt. ingen aktiviteter på Fyn.

ProfilService – organisationen:
Organisationsstrukturen i ProfilService A/S er – for os – et mål i sig selv; enkel og flad. Vi lægger stor vægt på at opretholde enkle kommando- og kommunikationsveje og tænker denne struktur ind i alt, hvad vi foretager os.

ProfilService A/S


Kvalitet i højsædet

Hos ProfilService har vi kvalitet i højsædet. Vi gør vores bedste for at levere et godt og veludført stykke arbejde – hver dag. Det kan vi, fordi vi har dygtige og engagerede medarbejdere, som yder deres allerbedste for at opfylde netop dine rengøringsbehov.

Kvalitet i rengøringen betyder flere ting for os; det betyder blandt andet, at alle vores ansatte løbende modtager uddannelse og instruktion i at anvende de mest optimale metoder, produkter og materialer. Hvert enkelt serviceteam er desuden sammensat sådan, at det netop har kompetencerne til at udfylde din virksomheds rengøringsbehov.

Kvalitet betyder også, at vi gør meget ud af at afstemme kundernes forventninger, og vi tager derfor altid en konstruktiv og ærlig dialog før, under og efter arbejdet – og det giver kvalitet i rengøringen.

Er du interesseret i at høre nærmere eller måske aftale et uforpligtende møde?
Kontakt Birgitte Hald på telefon 60 21 67 02.

Vi ser frem til at høre fra dig!


Medarbejderpolitik

Hos ProfilService lægger vi stor vægt på, at vores kunder får gjort rent af motiverede og uddannede medarbejdere. Derfor ansætter vi primært medarbejdere, som har gennemgået en relevant uddannelse. Alle vores ansatte deltager løbende i diverse rengøringsrelaterede kurser – det foregår både internt og i samarbejde med eksterne kursusudbydere, herunder vores arbejdsgiverforening.

Ved ansættelsesstarten får medarbejderne en grundig introduktion til ProfilService sammen med en beskrivelse af, hvilke forventninger vi har i forhold til betjening af kunderne. Vores medarbejdere bliver instrueret i alt lige fra en forklaring af kundens kontaktbog og relevante nøgle- og alarmprocedurer til håndtering af den daglige dialog med kunden.

ProfilService arbejder ud fra en høj moral og etik. Alle medarbejdere skal således vise straffeattest ved ansættelsen og herefter en gang årligt. Vores ansatte bærer altid ProfilService uniform og legitimation, så vores kunder nemt kan identificere os. Derudover modtager alle førstehjælpskursus.

En aktiv del af virksomheden

Vi arbejder aktivt med, at alle ansatte føler sig som en del af virksomheden. Vi afholder eksempelvis personalearrangementer 4 gange om året, hvor vi informerer om virksomheden, præsenterer nye rengøringsmidler og -metoder og orienterer om virksomhedens status, kunder og økonomi.

I ProfilService arbejder vi ud fra vores Arbejdsmiljø Håndbog. Vi tilretter og ajourfører løbende vores arbejdsplaner, rengøringsmetoder, -midler og -materialer, og vi konsulterer jævnligt vores medarbejdere i denne optimering.

Det er vores erfaring, at medarbejderne hermed får en større interesse for rengøringsjobbet, og det kan vi med stolthed se ved, at ProfilService har en meget lav personalerotation.


Et godt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere

I ProfilService vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø i hele organisationen. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø giver sunde, mere engagerede og tilfredse medarbejdere, og det betyder meget for os, at vores medarbejdere er glade og trives både i og uden for arbejdstiden.

Vi overholder arbejdsmiljølovgivningen og arbejder aktivt på at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte. Hertil hører, at alle får de opgaver, som vi vurderer, de er rustede til at klare, og at de løbende modtager kurser og instruktioner i de enkelte funktioner, således at de løses på bedste vis.

Vores ledere bruger meget tid på instruktion, uddannelse og træning af alle medarbejdere – eksempelvis i brugen af rengøringsmidler og -metoder, rigtige arbejdsstillinger mv., og det betyder, at vi i ProfilService hele tiden arbejder med de mest optimale midler, metoder og materialer.

Vi afholder desuden en gang årligt en arbejdsmiljødag, hvor alle arbejdsledere deltager. På denne dag opsættes nye mål samt fokuspunkter for det næste års arbejde i Arbejdsmiljøorganisationen. Vi vil nemlig gerne sikre, at ProfilService er en attraktiv, sikker og sund arbejdsplads.