testside1

Tro og loveerklæring for sygdom

"(Påkrævet)" indicates required fields

Ved sygdom skal sygemelding altid indtelefoneres til din nærmeste serviceleder, arbejdsleder eller firmaet, senest 4 timer før arbejdets påbegyndelse, og gerne aftenen før, hvis muligt.

Snarest efter at du har sygemeldt dig til ProfilService, og senest på sygdommens tredje dag, skal der indsendes en Tro- & Loveerklæring til firmaet, indeholdende oplysning om formodentligt længe af sygemeldingen.
Når du har udfyldt formularen, vil du modtage et kopi på den opgivne mailadresse.
Identifikation(Påkrævet)
DD dash MM dash YYYY
DD dash MM dash YYYY
Jeg erklærer at fraværet skyldes:(Påkrævet)
Forventet varighed af fravær:
ProfilService kan til enhver tid kræve lægedokumentation, hvor evt. omkostninger betales af virksomheden.

Misbrug og urigtige oplysninger i forbindelse med Tro- & Loveerklæringen anses som grov misvedligeholdelse af ansættelseskontrakten, og vil medføre øjeblikket afskedigelse.

Hvis Tro- & Loveerklæringen ikke er indsendt til ProfilService rettidigt, vil der ikke blive udbetalt sygeløn og/eller kræves tilbagebetaling af allerede udbetalt sygeløn.

I tilfælde af Tro- og loveerklæringen er indleveret på papir til nærmeste leder, bærer medarbejder ansvaret for at kunne påvise indlevering er sket rettidigt.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.