body .gform_wrapper h3.gform_title { display: none !important; }

Tro og loveerklæring for sygdom og andet fravær

Tro og loveerklæring for sygdom og andet fravær

Husk:

  • Du skal altid indtelefonere sygdom til din nærmeste serviceleder, tilsynsførende eller lign. senest 4 timer før arbejdets påbegyndelse, men gerne når det vurderes at du ikke har mulighed for at møde ind til aftalt arbejdstid.

  • Når du har sygemeldt dig til din nærmeste serviceleder, og senest på sygdommens tredje dag, skal du indsendes en Tro- & Loveerklæring til firmaet, indeholdende oplysning om formodet længde af dit fravær.

  • Det er dit ansvar at du udfylder erklæringen fyldestgørende, således vi ved hvem der ønsker udbetaling af sygepenge.

  • Du modtager et kopi af det indsendte på den opgivne mail, efter indsendelsen.

Identifikation(Påkrævet)
DD dash MM dash YYYY
DD dash MM dash YYYY
Jeg erklærer at fraværet skyldes:(Påkrævet)
Forventet varighed af fravær:

ProfilService kan til enhver tid kræve lægedokumentation, hvor evt. omkostninger betales af virksomheden.
Opgiver du usandfærdige oplysninger i denne formular, anses som grov misvedligeholdelse af ansættelsesforholdet, og vil medføre afskedigelse.
Hvis du ikke indleverer Tro- & Loveerklæringen til ProfilService rettidigt, vil der ikke blive udbetalt sygeløn eller der kan kræves tilbagebetaling af allerede udbetalt sygeløn.
I tilfælde af Tro- og loveerklæringen er indleveret på papir til nærmeste leder, bærer medarbejder ansvaret for at kunne påvise indlevering er sket rettidigt.


Ved tryk på send, bekræfter at jeg, efter bedste evne og viden, har opgivet korrekte og sandfærdige oplysninger.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.