Tro og loveerklæring for sygdom og andet fravær

 

ProfilService kan til enhver tid kræve lægedokumentation, hvor evt. omkostninger betales af virksomheden.
Opgiver du usandfærdige oplysninger i denne formular, anses som grov misvedligeholdelse af ansættelsesforholdet, og vil medføre afskedigelse.
I tilfælde af Tro- og loveerklæringen er indleveret på papir til nærmeste leder, bærer medarbejder ansvaret for at kunne påvise indlevering er sket rettidigt.

Tro- og loveerklæringer opbevares i 90 dages, hvorefter de slettes automatisk og ikke kan genskabes.