Data og privatlivspolitik

1.1   Dataansvarlig 

ProfilService er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2   Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til vores marketingafdeling på marketing@profilservice.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Har du spørgsmål til vores side, vores services, tilmelder nyhedsbrev eller lign., og kontakter os telefonisk, via mail eller udfyldelse af en kontaktformular, vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og for eksempel svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

3.1 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4.1 Tidsrum for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningernes karakter og baggrunden for opbevaring.

5.1 Forpligtelser

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil du kunne opleve at brugeroplevelsen og designet bliver forringet, samt at annoncer bliver mindre relevante for dig og optræder hyppigere. Idet cookies i høj grad anvendes til at sikre brugerfunktionaliteten, kan du desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

6.1 Rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles

om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske på ved at sende en mail til marketing@profilservice.dk.  Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du også kontakte Datatilsynet.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

 

Version: Juni 2024