Fokusforløb

Formålet med vores fokusforløb er at skabe inklusion, opkvalificering, meningsfyldte job, fastholdelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Mindst 20% af medarbejderstyrken i ProfilService skal til hver en tid bestå af borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Vi hjælper folk i arbejde

Med vores fokusforløb får vores medarbejdere ordentlig oplæring i de konkrete arbejdsopgaver. Samtidig bliver de indsluset på arbejdsmarkedet og får en ordentlig løn under de rette vilkår. Det er med til at give tryghed på arbejdspladsen.

Vi har etableret kompetencegivende danskundervisning for vores medarbejdere ude hos vores kunder. Vi har i den forbindelse et tæt samarbejde mellem 3F, AOF og Kompetencefonden under Danske Service og Dansk Erhverv.

ProfilService data

101 medarbejdere fra vores inklusionsforløb har over de sidste tre år fået et fast og meningsfyldt arbejde. 

ProfilService data

Vi har haft 95 sociale ansættelser sidste år, som har skabt gevinst og værdi for samfundet.

ProfilService data

23,4 % af vores ansatte er borgere fra kanten ar arbejdsmarkedet.

Vi samler på gode partnerskaber og vil også gerne høre fra dig, hvis du kan spejle dig i vores værdier.

Sådan foregår det

Vores 12-ugers fokusforløb omfatter 4 ugers introduktion og 8 ugers hybridpraktik med gradvist flere lønnede timer til fokusmedarbejderne.

Profilservice fokusforløb
Rengøring

Godt for samfundet

Jo flere borgere vi har i beskæftigelse, jo mindre er afhængigheden af offentlige støtteprogrammer. Det er med til at reducere det offentligt forbrug.

Samtidig giver fast arbejde en styrket familieøkonomi, hvilket kan føre til en mere stabil hjemmesituation og potentielt reducere behovet for sociale ydelser. Det påvirker desuden den mentale sundhed, da et fast job giver struktur, formål og en følelse af værdighed. Og så giver et fast arbejde mulighed for at opbygge sociale bånd og tilhørsforhold. Det er samfundsansvar.

Flere kan mere sammen

Vi samler på gode partnerskaber og vil også gerne høre fra dig, hvis du kan spejle dig i vores værdier.

Vidste du, at...

Vi har en kundefastholdelse på 95,3% og vægter lange partnerskaber?

Vi har et ESG-regnskab, der dokumenterer vores indsats?