Vores verdensmål

I ProfilService fokuserer vi på tre af FN’s  17 verdensmål for bæredygtig udvikling. På den måde sikrer vi os et fokuseret og troværdigt arbejde med de 3 mål og medfølgende delmål. Vores ambition er at bruge verdensmålene som løftestang for vores bæredygtige udvikling.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vores drivkraft er at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vi ønsker at tiltrække og fastholde mennesker i arbejde og bidrage til at indfri deres muligheder og drømme. Det gør vi blandt andet gennem vores fokusforløb, hvor vi opkvalificerer vores medarbejdere.

Vi måler blandt andet vores impact ud fra, hvor mange antal nytilkomne udsatte personer, der har været ansat i minimum tre måneder, og hvor mange antal medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, vi har hjulpet i arbejde.

På sigt vil vi opnå at have givet chancen til 200 personer fra kanten af arbejdsmarkedet og forventer at nå det inden 2026. 

Profilservice samfundsansvar
Profilservice samfundsansvar
Profilservice samfundsansvar

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vi prioriterer ansvarligt forbrug i alle vores produktionsprocesser, herunder kemikaliehåndtering, vand- og rengøringsmiddel.

Vores mål er at mindske negativ miljøpåvirkning og støtte delmål 12.4. Vi er certificeret som leverandør under Ren Garanti Plus og forpligter vi os til kvalitet og interne forhold for medarbejdere. Vi gennemgår årlige revisioner af vores praksis udført af PwC for at sikre overholdelse af certificeringen.

Vores serviceydelser er Svanemærket, hvilket betyder brug af miljømærkede produkter og reduceret plastikforbrug. Vi fortsætter med at arbejde for bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Vi samarbejder med kommuner og andre offentlige institutioner for at skabe partnerskaber, der fører til handling. Vi lægger særlig vægt på at støtte og fremme effektive samarbejder, især gennem offentlig-private partnerskaber (OPP) og initiativer, der inkluderer folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Vi samarbejder både med kommuners jobcentre og erhvervscentre. Derudover laver vi aftaler med både offentlige og store private organisationer om vores sociale initiativer.

ProfilService kunder
Profilservice samfundsansvar

UN Global Compact

Vi har fokus på FN’s verdensmål og støtter aktivt UN Global Compact. Vi har forpligtet os til at efterleve de 10 principper på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Flere kan mere sammen

Vi samler på gode partnerskaber og vil også gerne høre fra dig, hvis du kan spejle dig i vores værdier.