Adfærdskodeks

Vi er en Svanemærket virksomhed på vores rengøringsservice og vores vinduespolering. Vi forventer, at vores leverandører i samme grad er med til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.

Vores forpligtelse

Vi er transparente og forpligter os til ansvarlig virksomhedsadfærd i alle dele af vores daglige drift, i vores kontakt med omverdenen og over for kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Derfor har alle vores leverandører og samarbejdspartnere underskrevet og følger vores adfærdskodeks.

Det dækker b.la. over UN Global Compacts 10 principper og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Vi rapporterer årligt på, hvordan vi har arbejdet med bæredygtighed i den daglige drift i vores impact rapport.

ProfilService adfærdskodeks
ProfilService adfærdskodeks

UN Global Compact

Vi er dedikeret til at bidrage positivt til den fælles bæredygtighedsagenda og forpligter os til at efterleve UN Global Compacts ti principper. Det betyder, at vi som minimum opfylder det grundlæggende ansvar inden for menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og antikorruption.

Det er en langsigtet og samfundsansvarlig strategi at følge de ti principper i FN’s Global Compact.

De ti principper i FN’s Global Compact er afledt af: Verdenserklæringen om menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og FN’s konvention mod korruption .

Samfundsansvar

Vi hjælper folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs vores impact rapport for 2022.

Vidste du, at...

Vi har en kundefastholdelse på 95,3% og vægter lange partnerskaber?

Vores rengøring og vinduespolering er svanemærket?