Miljøberegner

Få indsigt i din virksomheds andel af ProfilService samlede CO2-udledning med vores miljøberegner, et værktøj designet til at måle CO2-udledning fra vores rengøringsløsninger hos den enkelte kunde.

Vi investerer i og udvikler vores egen miljøberegner

Vi ønsker at hjælpe vores kunder, som efterspørger et CO2-regnskab. Vi ser en klar tendens og efterspørgsel efter større sporbarhed i værdikæden til kunders ESG-rapportering.

Vores miljøberegner skal sikre, at vi er et skridt foran lovgivningen og tager samfundsansvar.

Det er en del af vores DNA at synliggøre vores CO2-aftryk og vise, hvordan vi bl.a. bidrager til Science Based-Targets Initiative (SBTi), som vi tilsluttede os i 2023.

kunder

“Det starter med hver enkelt af os og de valg, vi træffer – herunder valget af rengøringsleverandør. Når man vælger os, synliggør vi den gennemsnitlige TCO2e-udledning på kundeniveau, og vi kan sammen træffe grønnere valg, fokusere på de mest kritiske områder og tage større ansvar. På denne måde styrker vi både vores egen og kundernes grønne profil, rapportering og konkurrenceevne.”

– Jimmi Olsen, CMO/CSO hos ProfilService

Vores metode til at udregne

Vores arbejde er bygget op omkring en solid, internationalt anerkendt og testet metode med udgangspunkt i Greenhouse Gas Protokollen (GHGP) og Erhvervsstyrelsens CO2e-beregningsværktøj.

De viser, hvor i værdikæden og i hvilke scopes vores miljøpåvirkning belaster virksomheder, og hvordan vi kan bruge data til at optimere i vores værdikæde.

Vi samarbejder bl.a. med Viegand Maagøe. Dertil kobler vi vores kundedata og systemer sammen, hvilket giver vores kunder overblik over deres andel af vores samlede CO2-udledning og indsigt i, hvilke områder der påvirker mest.

miljøberegner

Sådan forbedrer vi vores CO2-aftryk

Et afgørende fokusområde er vores drivhusgasudledninger.

Vores primære fokus er på Scope 3, som står for 87 % af ProfilService’s samlede CO2e-emissioner i 2023, og som påvirker vores kunder mest. Derfor arbejder vi med initiativer, der skaber et positivt impact for at reducere CO2e-udledninger.

Det inkluderer især en bred pallette af kunderelaterede indkøb af bl.a. maskiner, vogne, remedier, plastiksække, rengøringsmidler, og transport af samme. Derfor har vi valgt at fokusere vores bæredygtighedsindsats på denne kategori.

Er du allerede kunde?

1

Rapportering

Som kunde får I jeres andel af vores samlede CO2-udledning og beskrivelse

2

Handlingsplan

Sammen går vi i dialog om at reducere CO2-udledninger

3

Udvikling

Vi følger lovgivning og understøtter med kommunikation til rapportering

Kontakt vores marketing- og bæredygtighedsafdeling på marketing@profilservice.dk hvis du er interesseret i at modtage jeres rapport.

Læs mere om...

Vi vil fortsætte med at sikre, at vi har vores Svanemærke-certificering og Ren Garanti Plus, som er standarder, der rækker ud over lovgivningen.

Vidste du, at minimum 20 % af vores medarbejdere til enhver tid kommer fra kanten af arbejdsmarkedet? Som kunde får du indsigt i, hvilken økonomisk og social værdi det har for jeres CSR-strategi.