Mød en medarbejder: Jean Bak - serviceleder

Hos ProfilService har vi gjort det til en kerneværdi at tage ansvar for samfundet, især gennem vores arbejde med at integrere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Denne indsats er en del af vores sociale ansvar, og det er samtidig en kilde til stolthed og motivation for både ledelsen og medarbejderne.

En af de medarbejdere er Jean Bak. Jean er serviceleder hos ProfilService og har været en del af ProfilService i fire år med i alt 18 års erfaring fra rengøringsbranchen.

Jeans baggrund og rolle

Jeans brede erfaring inden for rengøring har givet hende en dyb forståelse for branchen. Denne erfaring har været uvurderlig i hendes nuværende rolle som serviceleder, hvor hun dagligt arbejder med at skabe et familiært og trygt miljø blandt hendes medarbejdere. Jean beskriver ProfilService som et sted med en stærk familiær indstilling, hvor kollegerne er gode til at hjælpe hinanden og sikre en god opstart for nye medarbejdere.

Fra pædagog til selverklæret socialpædagog

Jean har været i gang med pædagoguddannelsen, men endte med at tage et job i rengøringsbranchen. Hendes baggrund inden for pædagogikken er en daglig værktøjskasse på arbejdspladsen, hvor hun støtter og hjælper sine medarbejdere til et mere stabilt (arbejdsliv). Jean ser det som en naturlig forlængelse af hendes rolle og en måde at gøre en endnu større forskel.

Arbejdsdagens udfordringer og belønninger

At arbejde med medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet kan være udfordrende. Jean indrømmer, at det til tider kan være frustrerende og hårdt at gå på arbejde, men hun finder motivation i de øjeblikke, hvor hun ser den forskel, hun gør for sine medarbejdere.

“Når jeg ser, hvilken forskel jeg gør, giver det et boost til at fortsætte, selvom det til tider kan være svært.”

En daglig glæde

På trods af de udfordringer, hun møder, glæder Jean sig altid til at gå på arbejde. Hun indrømmer, at der er dage, hvor det ikke er lysten, der driver værket, men glæden ved at se sine kolleger og vide, at hun gør en forskel, driver hende hver eneste dag. Denne dedikation smitter af på hele teamet og skaber en positiv og støttende arbejdskultur.

ProfilService’s arbejde med at inkludere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet er et stærkt eksempel på, hvordan virksomheder kan tage ansvar og gøre en forskel i samfundet. Jeans historie viser, hvordan en kombination af personlig dedikation, uddannelse og et støttende arbejdsmiljø kan skabe positive forandringer for både individer og virksomheden som helhed.

Del artiklen:

Andre artikler

Hold fri, når du holder fri

Som sommerferien nærmer sig, er det vigtigt at minde os selv om, hvor betydningsfuldt det er at holde fri, når vi holder fri. Hos Profilservice arbejder vi målrettet med at sikre gode løn- og arbejdsvilkår samt høj medarbejdertilfredshed. En væsentlig del er at forstå og værdsætte behovet for reelle pauser fra arbejdet.

Læs artiklen

Sådan arbejder vi med verdensmålene

Hos ProfilService A/S er vi dedikerede til at gøre en konkret forskel ved at fokusere vores indsats på tre af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det sikrer, at vi arbejder målrettet og troværdigt med de mål, hvor vi kan skabe størst mulig indvirkning.

Læs artiklen