Sådan arbejder vi med verdensmålene

Profilservice impact rapport

Hos ProfilService A/S er vi dedikerede til at gøre en konkret forskel ved at fokusere vores indsats på tre af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det sikrer, at vi arbejder målrettet og troværdigt med de mål, hvor vi kan skabe størst mulig indvirkning. Vores ambition er at inkludere flere mål og anvende verdensmålene som en katalysator for vores bæredygtige udvikling.

Verdensmål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Vi fremmer vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst og anstændigt arbejde for alle med særligt fokus på delmål 8.5.

Sammen med vores leverandører og kunder gør vi vores for at tilbyde anstændige jobs til personer fra kanten af arbejdsmarkedet og sørge for, de får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi måler vores impact med følgende tre KPI’er:
  1. Antal udsatte personer, der har gennemført minimum tre måneders praktik, arbejdsprøvning, job med løntilskud eller andre introduktions- eller opkvalificeringsforløb.
  2. Antal nye udsatte medarbejdere i ordinære job eller fleksjob, job med mentorstøtte el.lign. i minimum tre måneder.
  3. Antal medarbejdere og personer i forløb, der er eller har været på kanten af arbejdsmarkedet i løbet af måneden for måletidspunktet.

Vores mål er at have givet chancen til 200 personer fra kanten af arbejdsmarkedet inden udgangen af 2026.

 Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tænker ansvarligt forbrug og produktion i alle vores arbejdsgange, både hvad angår brugen af kemikalier, mængder af vand/rengøringsmidler og generel optimering af arbejdsgangene.

Vores processer og strategi understøtter målsætningen om en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald for at mindske de negative indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, som er formuleret i delmål 12.4.

Certificeringer og forpligtelser:

  • Siden 2020 er vi certificeret leverandør under Ren Garanti Plus fra Danske Service, hvilket forpligter os til at levere og agere på et branchegodkendt niveau for kvalitet og medarbejdervilkår.
  • Svanemærke-certificeret inden for rengøring og vinduespolering under Miljømærkning Danmark, hvilket indebærer brug af miljømærkede produkter, minimering af plastik og bidrag til genbrug af emballage og rengøringsartikler.
  • Vores bilpark optimeres løbende for at være så grøn som mulig i forhold til anvendelsesområder.

🤝 Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Gennem samarbejde med kommuner og andre offentlige instanser har vi fokus på at indgå partnerskaber for handling og at fremme effektive offentlige partnerskaber gennem OPP samarbejder og inklusion af personer fra kanten af arbejdsmarkedet med fokus på delmål 17.17.

Vores indsats inkluderer:

  • Offentlige-private partnerskaber med kommuner og jobcentre.
  • Offentlige partnerskaber via kommunale tværfaglige erhvervscentre.
  • Hensigtserklæringer om sociale tiltag med offentlige institutioner og større private aktører.

Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

ProfilServices arbejde med FN’s verdensmål viser vores engagement i bæredygtig udvikling og socialt ansvar. Vores mål er at fortsætte denne positive udvikling. Følg med i vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Del artiklen:

Andre artikler

Hold fri, når du holder fri

Som sommerferien nærmer sig, er det vigtigt at minde os selv om, hvor betydningsfuldt det er at holde fri, når vi holder fri. Hos Profilservice arbejder vi målrettet med at sikre gode løn- og arbejdsvilkår samt høj medarbejdertilfredshed. En væsentlig del er at forstå og værdsætte behovet for reelle pauser fra arbejdet.

Læs artiklen

Mød en medarbejder: Jean Bak – serviceleder

Hos ProfilService har vi gjort det til en kerneværdi at tage ansvar for samfundet, især gennem vores arbejde med at integrere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Denne indsats er en del af vores sociale ansvar, og det er samtidig en kilde til stolthed og motivation for både ledelsen og medarbejderne.

Læs artiklen