ESG

Hos ProfilService er vi dedikeret til at bidrage positivt til den fælles bæredygtighedsagenda. Det betyder blandt andet, at vi laver et klimaregnskab – vores impact rapport, hvor vi dokumenterer vores CO2-udledning på scope 1, 2 og 3.

Vores målsætninger

Størstedelen af vores scope 1-udledninger stammer fra transport i egne biler. I scope 3 stammer 25 % af udledningen fra indkøb af maskiner og produkter med plastik i.

Vi har fokus på at konvertere så mange af vores biler til el biler som muligt og arbejder løbende på at påvirke producenter og leverandører.

Profilservice impact rapport
ProfilService data

101 medarbejdere fra vores inklusionsforløb har over de sidste tre år fået et fast og meningsfyldt arbejde. 

ProfilService data

Vi har haft 95 sociale ansættelser sidste år, som har skabt gevinst og værdi for samfundet.

ProfilService data

23,4 % af vores ansatte er borgere fra kanten ar arbejdsmarkedet.

Svanemærket er vores kvalitetsstempel

Vi er en en svanecertificeret rengørings- og vinduespoleringsvirksomhed. Det viser, at vi prioriterer bæredygtighed i alt, hvad vi gør. Vores kunder og partnere stoler på os, fordi de ved, at når de vælger ProfilService, vælger de en virksomhed, der går forrest i kampen for et bedre miljø.

Vi forstår vigtigheden af at være bæredygtige i hele vores virksomhed, ikke kun med vores produkter, men i alt, hvad vi foretager os. Sammen gør vi en forskel for miljøet, samfundet og fremtiden.

Profilservice impact rapport
ProfilService data

Rapportering for fremtiden

Vores formål med at rapportere vores klimaindsats er at opbygge en klimarapportering, der gør det muligt at sammenligne vores fremskridt på årlig basis, da der endnu ikke findes en standard i branchen.

Vi har et tæt samarbejde med trepartspartnere for validerin, omkring Chemical Management, uddannelse af vores medarbejdere og vores impact rapport.

Vores adfærdskodeks

Alle vores leverandører og samarbejdspartnere skal tilslutte sig vores adfærdskodeks, der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og social inklusion.

Vidste du, at...

Vi har en kundefastholdelse på 95,3% og vægter lange partnerskaber?

Vi har et fokusforløb, der opkvalificerer vores medarbejdere?