Institut for Menneskerettigheder og ProfilService deler samme vision om
ligebehandling og god ledelse

Institut for menneske rettigheder

Institut for Menneskerettigheder og ProfilService deler samme vision om ligebehandling og god ledelse

IMR’s prioritering af kerneværdier ved valg af ny rengøringsleverandør

I 2022 begyndte Institut for Menneskerettigheder (IMR) processen med at finde en ny rengøringspartner gennem EU-udbud, der i højere grad skulle opfylde kravene til leverandørens bæredygtige tilgang og dokumentationsevne. Hos IMF betragter man ligebehandling, integration, samt gode løn- og arbejdsvilkår som kerneværdier, og disse værdier afspejler sig i partnerskabet med ProfilService. Jacob Linderoth, Souschef for HR hos IMR, deler sin erfaring:

”ProfilService scorede højt i udbuddet, og vi oplever at vores partnerskab er et godt eksempel på, hvordan tillid og en professionel tilgang til ledelse kan skabe værdi og trivsel hos leverandøren. I det daglige samarbejde ser vi det afspejlet i, at gode rengøringsassistenter og serviceledere fastholdes, at der sikres en god overlevering, oplæring og onboarding, hvilket resulterer i levering af en god service og et godt produkt.”

“Vi oplever, at når fundamentet for gode løn- og arbejdsvilkår samt integration og ligebehandling er på plads, skabes der gode forudsætninger for veludført arbejde og glade rengøringsassistenter, og det karakteriserer vores indtryk af ProfilService” tilføjer Jacob.

Valget af ProfilService som Partner: Enkel med dokumentationskrav og ansvarlig drift

Som en uafhængig statslig menneskerettigheds- og ligebehandlingsinstitution har IMF en særlig rolle i at beskytte borgere, og derfor var det altafgørende at have rammevilkår i kontrakten, der forpligtede leverandøren til at dokumentere indsatsområderne.

“Vi oplever ikke et behov for at skulle følge op med dokumentation og redegørelser for praksis i det daglige samarbejde, da vi ubetinget oplever en høj grad af gennemsigtighed i den daglige drift og via det samfundsansvar, ProfilService udviser i deres praksis,” udtaler Jacob. Han uddyber:

“Vi oplever altid en konsekvent opfølgning, en god løsningsorienteret og inddragende dialog og herved sparer vi også en stor del intern arbejdstid og frustration. Vores klare opfattelse er, at ProfilService har styr på detaljerne og løfter en vigtig opgave – både hos os og som arbejdsplads. Dette giver os tryghed og har resulteret i et mærkbart løft i kvalitet, ledelse og motiveret rengøringspersonale efter vi valgte ny rengøringsleverandør til.”