ProfilServices impact rapport 2023

Om rapporten

Vores impact rapport for 2023 beskriver vores arbejde med miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed. Rapporten er baseret på anerkendte rammeværk som FN’s Global Compact og verdensmål, ESG-målinger fra FSR, samt Social Impact Accelerator standarder. Rapporten giver indsigt i ProfilServies fremskridt og mål for bæredygtighed og samfundsansvar.

Introduktion fra ledelsen

2023 har været præget af “Den Nye Normal” med udfordringer som højere sygefravær efter pandemien. Hos ProfilService har vi gennemført flere initiativer for at tilpasse os de nye vilkår, herunder målrettet indsats mod sygefravær, som blev reduceret fra 1,47% til 1,38%. Ledelsen har deltaget i over 20 ESG-relaterede arrangementer og ansat en marketing- og bæredygtighedschef for at styrke den grønne omstilling.

Virksomhedspræsentation

ProfilService blev grundlagt i 1992 og siden har vi udviklet os til at være en moderne servicevirksomhed med fokus på erhvervsrengøring. Vi har 434 ansatte fra 38 forskellige nationaliteter og arbejder målrettet med social inklusion gennem ansættelse af personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi har opnået Svanemærkning og er tilsluttet FN’s Global Compact.

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Hos ProfilService arbejder vi fokuseret med tre af FN’s 17 verdensmål:

  1. Verdensmål 8: At fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst samt anstændigt arbejde for alle.
  2. Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, herunder miljøvenlig håndtering af kemikalier og affald.
  3. Verdensmål 17: Styrkelse af partnerskaber for at fremme social inklusion og offentlig-private samarbejder.

 

 

Impact bedrifter for 2023

I 2023 har vi opnået flere milepæle:

  • SBTi-validering: Validering af science-based targets for reduktion af emissioner.
  • Samfundsøkonomisk bidrag: Ansættelse af 95 personer fra kanten af arbejdsmarkedet, hvilket har skabt en samfundsøkonomisk værdi på 23,6 millioner DKK.
  • Leverandøradfærd: Alle hovedleverandører har tilsluttet sig vores adfærdskodeks.

Miljø- og klimamæssige tiltag og målsætninger

Hos ProfilService arbejder vi aktivt med at reducere vores miljøpåvirkning, særligt vores CO2-udledninger. I 2023 gennemførte vi konvertering til plug-in hybrid biler og overgang fra naturgas til fjernvarme, hvilket reducerede Scope 1 udledninger fra 135 ton til 134 ton. Målet for 2024 er at reducere CO2 pr. FTE til 4,0.

Sociale tiltag og målsætninger

Vi har et stærkt fokus på social inklusion og har ansat 95 medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet i 2023. Målet er at rekruttere 200 personer inden udgangen af 2026. Vi støtter også velgørenhedsinitiativer som Dansk Handicapidræt og Team Rynkeby.

Ledelsestiltag og målsætninger

Vi arbejder med ansvarlig ledelse og har implementeret politikker for ESG, herunder et adfærdskodeks for leverandører. I ProfilService bruger vi LegalTech Whistle Advisor til at håndtere rapportering af brud på ESG-politikker. Målet er at opretholde høj medarbejdertilfredshed og lav medarbejderomsætning, samt at øge kønsdiversiteten i bestyrelsen til 40% inden 2025.

Afslutning

Vi har i 2023 gjort betydelige fremskridt inden for bæredygtighed og social ansvarlighed. Med en stærk fundament og klare målsætninger fortsætter vi vores arbejde med at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

Læs hele rapporten her.

Del artiklen:

Vil du holde dig opdateret på indsigt fra ProfilService?

Skriv din e-mail og modtag løbende indsigt i vores virksomhed, vores samfundsansvar og vores ESG-dagsorden.

Andre artikler

Ansvarlig virksomhedsadfærd

Hos ProfilService er vi dedikerede til at drive vores virksomhed med høj integritet og ansvarlighed. Vores Adfærdskodeks (Code of Conduct) er en væsentlig del af vores forpligtelse overfor både samfundet og miljøet.

Læs hele artiklen