Vores forpligtelse til ansvarlig virksomhedsadfærd

adfærdskodeks

Hos ProfilService er vi dedikerede til at drive vores virksomhed med høj integritet og ansvarlighed. Vores Adfærdskodeks (Code of Conduct) er en væsentlig del af vores forpligtelse overfor både samfundet og miljøet. Vi ønsker at sikre, at alle vores leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere forstår og efterlever vores grundlæggende principper.

Vores Adfærdskodeks gælder for:

 • Alle virksomheder, der leverer produkter og tjenester til os.
 • Leverandører og deres underleverandører.
 • Vores konsulenter.

Grundlæggende Principper:

Bæredygtighed:

 • Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål og støtter UN Global Compact’s 10 principper indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
 • Vi er stolte af vores svanemærkning, som bekræfter vores engagement i miljøvenlig praksis.

Socialt ansvar:

 • Vi fremmer social inklusion gennem uddannelsesforløb og sprogopkvalificering.
 • Vi sikrer en arbejdsplads fri for diskrimination og støtter lige og retfærdige arbejdsforhold.

Etik og transparens:

 • Vi har nultolerance overfor korruption og opretholder høj ansvarlighed og integritet i alle vores relationer.
 • Vores whistleblower-ordning sikrer, at uregelmæssigheder kan rapporteres anonymt og behandles korrekt.

Overvågning og rapportering:

 • Vi rapporterer årligt om vores bæredygtighedsindsatser og publicerer vores impact rapport på hjemmesiden.
 • Vores leverandører er ansvarlige for at sikre, at deres medarbejdere og underleverandørers medarbejdere, der er involveret i leverancerne til ProfilService, har læst, forstået og forpligtet sig til at overholde principperne. 
 • Leverandøren skal have en fastlagt proces for kontrol af overholdelse og er ansvarlig for opfølgning på underleverandørers overholdelse.

For mere information om vores principper og impact kan du downloade vores impact rapport her.

Del artiklen:

Andre artikler

Fokus på medarbejderne hos ProfilService

Hos ProfilService A/S har vi en klar mission om at skabe inklusion og opkvalificering af medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Vores fokusforløb er designet til at tilbyde meningsfyldte job og sikre en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs artiklen

ProfilServices Impact Rapport 2023

Vores impact rapport for 2023 beskriver vores arbejde med miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed.

Rapporten er baseret på anerkendte rammeværk som FN’s Global Compact og verdensmål, ESG-målinger fra FSR, samt Social Impact Accelerator standarder.

Læs artiklen